Vilkår for support

For våre VIP-avtalekunder (serviceavtalekunder) er det inkludert support per telefon og e-post i både nyeste og forrige versjon av ArchiCAD tilsvarende pensum i de kurs brukeren har deltatt på. Med support forstås besvarelse av konkrete spørsmål om bruken av ArchiCAD. Mer omfattende utredning, utvikling av kontormal, opplæring, programmering og lignende går under konsulenttjenester og inngår ikke i denne avtalen.

Logg inn her for å se våre tips & triks.

 

Har brukerstøtteavtale

Logg direkte inn på Min Side for å registrere din henvendelse!

Nettsamfunn bla gjennom