ARCHICAD-lisenser over internett/VPN for de som har behov ved f.eks. hjemmekontor

Råd om hvordan kontorer som har behov for å dele sine flytende nettverks-lisenser med ansatte som f.eks. skal jobbe hjemmefra! • Working from home in ARCHICAD with a Company Network license: https://helpcenter.graphisoft.com/knowledgebase/126781/ • CodeMeter over Internett sette opp CodeMeter Admin for Public eller VPN: https://helpcenter.graphisoft.com/knowledgebase/25721/ • Åpne porter i Brannmur/FireWall "by default it is 22350" : https://helpcenter.graphisoft.com/knowledgebase/25534/ (NB! se bort fra at det står WibuKey, da dette gjelder også om du har CodeMeter. "Setting up the Wibu Client..." er heller ikke aktuelt).